W zaistniałej sytuacji spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i mając na uwadze zapotrzebowanie na dostęp do Internetu (w szczególności dla uczniów) udostępniamy naszą usługę HOTSPOT nieodpłatnie do końca trwania stanu zagrożenia.

Jak skorzystać z usługi HOTSPOT:

  1. Znajdź na liście punktów WIFI naszą sieć (urządzenia w naszej sieci mają w nazwie wyraz KOMNET). Z usługi można skorzystać tylko w takim przypadku bezpośredniego połączenia do naszego nadajnika.
  2. Jeżeli sygnał jest wystarczająco silny, podłącz się do tego punktu (przy podłączeniu nie jest wymagane hasło).
  3. Uruchom przeglądarkę – jeżeli pojawi się strona logowania do usługi HOTSPOT – skontaktuj się z nami: 71 317 28 90 lub 603 866 881. Po podaniu niezbędnych danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, nr dokumentu tożsamości oraz nr telefonu komórkowego) wyślemy kod SMS-em.
  4. Kod ważny jest przez miesiąc. Po tym czasie będziemy mogli wygenerować następny kod (do odwołania). Jeden kod umożliwia skorzystanie z usługi HOTSPOT na jedno urządzenie.

Dane użytkownika HOTSPOT przetwarzamy zgodnie z art. 5 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w celach gromadzenia danych zgodnie z art. 180a ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. DzU z 2014 r. poz. 243 ze zm.; pt)