Dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta

Po dokonaniu testów naszego systemu włączyliśmy dostęp do EBOK. W tym serwisie są widoczne Państwa dane oraz faktury abonamentowe. W najbliższym czasie udostępnimy dodatkowe usługi w EBOK. Dostęp do serwisu znajduje się tutaj.

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Dbając o Państwa czas i wygodę wdrażamy nową usługę, jaką jest Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Umożliwi ona Państwu wgląd i edycję swoich danych kontaktowych, wgląd do parametrów usługi podłączenia do Internetu, wgląd do wystawionych faktur oraz salda. Wdrażanie...