Internet dla firm

Dla firm i instytucji firma KOMNET oferuje dostęp do internetu za pomocą łączy symetrycznych. Do usługi dostępu do internetu dołączone są pakiety serwisowe PREMIUM lub ULTRA, dzięki którym klient dostaje gwarancję usunięcia ewentualnej usterki nawet do 10 godzin.

Dzięki takim usługom firmy mają możliwość wykorzystania łączy także do transmisji danych (systemy alarmowe, systemy telewizji przemysłowej, systemy kontroli dostępu), telefonii internetowej, pracy terminalowej i w wielu innych przypadkach, w których niezbędne są niezawodne, szybkie łącza.