Usługi

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie:

– Świadczenia usług dostępu do Internetu i transmisji danych
drogą bezprzewodową
– Budowy wewnętrznych sieci przewodowych i bezprzewodowych
– Wdrażaniem rozwiązań telekomunikacyjnych
– Central telefonicznych
– Systemów telewizji przemysłowej
– Systemów alarmowych
– Systemów kontroli dostępu
– Sprzedaży sprzętu komputerowego