Internet

Swoją ofertę świadczenia usług dostępu do internetu kierujemy do użytkowników indywidualnych oraz do firm i instytucji. Oprócz samej usługi dostępu do internetu firma KOMNET oferuje rozwiązania zapewniające stały serwis, obsługę z określonym czasem reakcji,
a także konsolidację z istniejącymi systemami.

Swoją ofertę świadczenia usług dostępu do internetu kierujemy do użytkowników indywidualnych oraz do firm i instytucji. Oprócz samej usługi dostępu do internetu firma KOMNET oferuje rozwiązania zapewniające stały serwis, obsługę z określonym czasem reakcji,
a także konsolidację z istniejącymi systemami.